Schackregler

shutterstock_260882459

Schack är ett populärt spel som spelas på ett kvadratiskt bräde med 8×8 svarta och vita rutor. Spelet spelas av två deltagare, svart och vit, och det är alltid vit deltagare som börjar. Under spelets gång turas spelarna om och drar vartannat drag.

Spelarna har samma uppsättning av pjäser som består av en kung, en dam, två torn, två löpare, två springare samt åtta bönder. Hela spelet går ut på att motståndarens kung ska ställas i schackmatt, eller matt. Schackmatt innebär att kungen hotas och då kan den schackade spelaren inte komma undan hotet alls, alltså har den andra spelaren vunnit.

Det gäller olika regler kring hur de olika pjäserna kan röra sig på brädet, vilket man måste ta hänsyn till när man spelar. Kungen kan till exempel flyttas åt alla håll på brädet, men bara ett steg. Det finns också vissa tumregler att följa när man sätter upp pjäserna, som att den vita damen ska stå på den vita rutan exempelvis. Varje spelare ska också ha brädet vänt så att en vit ruta ligger närmast till höger.